Povodom Međunarodnog dana borbe protiv vršnjačkog nasilja, koji se obilježava svake posljednje srijede u mjesecu februaru, oglasio se Vernes Ćosić, vijećnik Naše stranke u Novom Gradu.

“Ovo je svakako dobra prilika da se sjetimo problema vršnjačkog nasilja, međutim, to je problem kojim bismo se trebali baviti svaki dan u godini. Također, nadležni se najčešće odlučuju za pokretanje hitnih mjera, onda kad je već kasno i kad se tragedije dogode, kad ovaj problem dođe u fokus javnosti, a vršnjačko nasilje bi trebalo prepoznati i prevenirati planski i na duže staze”, rekao je Ćosić.

Vijećnik Naše stranke u Novom Gradu najavio je konkretne aktivnosti u narednom periodu.

“Mislim da bi nadležni u rješavanje ovog problema trebali uključiti što veći broj stručnih ljudi, i u okviru sa svojim nadležnostima, ja ću u narednom periodu pokušati uspostaviti kontakt između nadležnih općinskih službi i predstavnika Društva psihologa FBiH, kako bi se zajednički napravila jedna dugoročna strategija kojom ćemo rješavati ovaj problem. Dobro je da se organizuju i kratkoročni projekti po školama, ali mislim da se problemu vršnjačkog nasilja možemo suprotstaviti samo ako zaživi jedan dugoročni program prevencije na području naše općine”, zaključio je Ćosić.