Na inicijativu Vernesa Ćosića, vijećnika Naše stranke u Novom Gradu, jučer je u prostorijama Općine održan sastanak između predstavnika Društva psihologa FBiH i predstavnika nadležne općinske službe, a na temu vršnjačkog nasilja.

„Iz Društva psihologa FBiH predstavnici općinskih vlasti dobii su informacije o njihovom planu za pokretanje hitnih mjera, te o sveobuhvatnom programu prevencije vršnjačkog nasilja u školama“, kazao je Ćosić, dodajući da je inicijativa proslijeđena i Vladi Kantona Sarajevo.

Ćosić, koji je po struci psiholog, kazao je da u BiH nisu učinjeni napori na sistemskom rješavanju problema vršnjačkog nasilja, te da nije dobro što se o ovom problemu raspravlja tek nakon što se desi tragedija.

„Pojedine škole su provele kratkoročne programe prevencije, ali te aktivnosti nisu dovoljne. Očekujemo da će se uskoro pokrenuti program prevencije koji bi se konstantno realizirale na području naše općine. U skladu sa nalozima mog mandata, ja ću nastaviti u Općinskom vijeću insistirati na tome da realiziramo ovaj program“, dodao je Ćosić.