Vernes Ćosić je vijećnik Naše stranke u Gradskom vijeću Sarajeva i Općinskom vijeću Općine Novi Grad Sarajevo.