Da nepoštivanje presuda ustavnih sudova nije strano ni vlastima u Federaciji, potvrđuje neprovođenje presuda Ustavnog suda FBiH koje su osporile različite propise koji se tiču prava općina i gradova na lokalnu samoupravu. Na posljednji takav primjer reagovao je predsjednik Regionalnog odbora Naše stranke Sarajevo i vijećnik u Općini Stari Grad i Gradu Sarajevu Vibor Handžić.

„Ustavni sud Federacije BiH je u oktobru mjesecu 2015. godine Dopunskom presudom van snage stavio dva kantonalna propisa, Zakon o komunalnim djelatnostima i Zakon o komunalnoj čistoći. Dopunska presuda je donesena zbog neprovedbi presuda Ustavnog suda Federacije BiH iz 2010. godine, a tiču se povreda prava Grada Sarajeva i općina u Kantonu Sarajevo na lokalnu samoupravu. Vlada je martu ove godine predložila prijelazno rješenje, u vidu izmjena i dopuna ovih zakona, gdje je  utvrđeno da će ovi propisi primjenjivati do donošenja Zakona o lokalnoj samoupravi, a najduže šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovih zakona. Ova dva zakona su stupila na snagu 8.4.2016., te je rok istekao, pa je Vlada ponovno predložila izmjene zakona te u izmjenama produžila rok na godinu dana, do aprila 2017. godine“, kazao je Handžić.

„Ova dva zakona povređuju nadležnosti Grada Sarajevo i principe lokalne samouprave. Ja razumijem da je proces donošenja Zakona o lokalnoj samoupravi Kantona Sarajevo i usklađivanje ostalih propisa sa ovim zakonom složen proces, te da traži zajedničko djelovanje i visok stepen saradnje jedinica lokalne samouprave i Kantona, ali je krajnje vrijeme da realizujemo obaveze iz Federalnog zakona o principima lokalne samouprave iz 2006. godine, te obaveze iz presuda Ustavnog suda od prije 6 godina. Tražimo da nam premijer i odgovorno ministarstvo dostavi konkretna pojašnjenja koje su se aktivnosti dešavale u prethodnih pola godine, te šta  koči ove procese i zašto se ovo pitanje konačno ne nađe na dnevnom redu Vlade i Skupštine”, dodaje Handžić.

“Mi koji sjedimo u zakonodavnim organima i organima odlučivanja trenutno doslovno imamo stanje ucjene. Ako glasate protiv nekog odobrenja, dovodite u pitanje osiguranje redovnih potreba građana, poput slučaja sa komunalnom čistoćom, a ukoliko isti podržite, praktično ste saučesnici u narušavanju vladavine zakona i poštivanja presuda Ustavnog suda. Ovo je posljednji put kada će vijećnici ili poslanici NS-a dati odobrenje na pomjeranje rokova, ukoliko ne budemo imali garant da su aktivnosti na realizaciji ovih obaveza pokrenute,  zaključio je Handžić.