Povodom današnje sjednice Doma naroda Federacije BiH na kojoj se očekuje usvajanje Budžeta FBiH po hitnoj proceduri, oglasio se delegat Naše stranke u ovom Domu Vibor
Handžić.

On kaže da je usvajanje ovog budžeta iznuđeno: “U situaciji smo da bilo kakvim insistiranjem na poboljšanju budžeta prolongiramo njegovo usvajanje i time ugrozimo javno finansiranje te tako dodatno dovedemo u opasnost socijalno osjetljive kategorije. To je, ustvari, glavni razlog da glasamo za ovaj budžet. Rješenje je bilo privremeno finansiranje, a onda je do kraja marta trebalo donijeti novi budžet, po redovnoj proceduri, s javnom raspravom. Poboljšanje se moglo ostvariti i usvajanjem amandmana kad je usvajan na Predstavničkom domu. Vlada je imala priliku da razmotri oko 90 amandmana, ali su ih bez razmatranja odbili.”

Delegati Naše stranke će glasati, prema riječima Handžića, za predloženi Budžet u najboljoj namjeri da se deblokira funkcionisanje Federacije i otkloni jedan problem koji nije trebao ni postojati.

„Tužna je koincidencija da baš na UN-ov Svjetski dan socijalne pravde usvajamo budžet koji je socijalno neosjetljiv i u čijoj pripremi su odbijeni brojni amandmani Naše stranke
koji su za cilj imali pomoći najosjetljivijim kategorijama našeg društva. Odbijeni su amandmani koji bi pomogli rast nataliteta i poboljšanje uslova života i obrazovanja djece i to u trenutku kada Federacija gubi u prosjeku tri stotine stanovnika svakog dana“, rekao je Handžić.