Na narednoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo na dnevnom redu naći će se izvještaj GRAS-a za 2015. godinu. Tim povodom oglasio se Vibor Handžić, vijećnik Naše stranke u Starom Gradu.

„Stanje minibuskog prevoza u Starom Gradu je katastrofalno. O tome već dugo govorimo, pokrenuli smo peticiju, tematsku sjednicu Općinskog vijeća, ali GRAS-ov odnos se nije promijenio prema nama u Starom Gradu. Saobraćajna inspekcija nam je zvaničnim dokumentom potvrdila da 90% minibuskih linija u našoj općini GRAS ili neredovno održava ili ih ne održava nikako“, kazao je Handžić.

„Preko kantonalnih zastupnika smo se obraćali Ministarstvu saobraćaja, ali nismo dobivali konkretan odgovor. Ignorisali su i tematsku sjednicu u Općinskom vijeću Stari Grad, kojoj su prisustvovali i mnogi građani. To je bilo prije godinu dana, a do dan-danas nam nisu odgovorili na zaključke, koje im je Vijeće proslijedilo“, dodao je Handžić.

„Izvještaj o radu GRAS-a kaže da je broj ispravnih vozila spao sa 24 vozila iz 2014. na 21 u ovoj godini, a broj propuštenih minibuskih vožnji je veći od broja odrađenih vožnji. Ako znamo da GRAS samo u 2015. godini ima gubitak od oko 33 miliona KM, a zaključno sa 2015. ukupno oko 260 miliona, onda je jasno da se dalje ne može ovako i Kanton mora hitno donijeti odluku o strukturnoj reformi GRAS-a. Prvi korak je stečaj i izdvajanje perspektivne imovine, te potrebnih radnika od stranačkih kadrova koji su tamo uhljebljeni“, kazao je Vibor Handžić.

On smatra da građani KS plaćaju ogromne poreze i da je nedopustivo da imaju ovako loše komunalne usluge: konkretno što se tiče gradskog prevoza, on nije dostojan života u 21. stoljeću, zaključuje Handžić.