Povodom predstojećeg Trećeg kongresa Naše stranke, danas smo imali priliku razgovarati za kandidatom za potpredsjednika Naše stranke, vijećnikom Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo i gradskim vijećnikom Gradskog vijeća Sarajeva, Viborom Handžićem.  Vibor je rođen 1986. u Sarajevu, a odrastao je u ulici Hrgića u Mjesnoj zajednici Logavina, gdje je proveo rat, djetinjstvo i cijeli svoj život. Prve školske korake napravio je u Osnovnoj školi “Mula Mustafa Bašeskija”. Završio je Prvu gimnaziju 2004. godine. Diplomirao je 2008, a zatim magistrirao 2011. na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Na izborima 2012. godine je izabran na mjesto vijećnika Naše stranke u Općinskom vijeću Stari Grad Sarajevo, te je izabran i za poziciju vijećnika u Gradskom vijeću Sarajeva.

Kandidat ste za potpredsjednika Naše stranke na prestojećem Kongresu. Šta smatrate da je ključno uraditi za rast NS-a u budućnosti?

Prije svega, ja sam jedan od onih koji smatra, da je trenutni rast NS stabilan.Treba da postoji srazmjer između toga kako mi sazrijevamo kao politička opcija i generalnog rasta stranke. Nagli porast može da bude vrlo opasan i kontraproduktivan i da ugrozi principijelnost koju mi u NS pažljivo njegujemo i baštinimo. Druga je stvar što je taj rast pomalo regionalno neuravnotežen tako da naša osnovna preokupacija treba da bude neprestan rad na terenu, stvaranje funkcionalnih lokalnih i regionalnih organizacija, te u konačnici kao finalni produkt, izabrani zastupnici/e, koji će dosljedno provoditi principe djelovanja stranke.

Dakle, moramo ostati dosljedni programskim načelima, te u tim okvirima još više intenzivirati djelovanje u lokalnim zajednicama, pronalaziti mlade ljude koji će u budućnosti biti okosnica afirmacije stranke i pružiti im svu moguću podršku. Također, u organizacionom smislu potrebno je ojačati vertikalnu komunikaciju i omogućiti da svako pojedino tijelo funkcioniše u punom kapacitetu, u skladu sa nadležnostima.

Vaš rezultat na izborima i rad Općinskog odbora NS-a učinio je Stari Grad jednim od jačih uporišta Naše stranke. Kako prenijeti iskustva prema drugim lokalnim zajednicama?

Kada sam, sa još nekoliko mladih ljudi preuzeo Općinski odbor Stari Grad u maju 2012. godine, situacija je bila veoma loša i praktično smo morali krenuti „iz minusa“. Odbor je bio u izuzetno teškoj situaciji i bez jasne ideje kako dalje, potpuno nespreman na lokalne izbore koji su trebali da se održe za par mjeseci. Naš, tada jedini vijećnik Vedran Grebo, koji je, mora se napomenuti ostao bezrezervno dosljedan principima NS, ostao je bez ikakve podrške i komunikacije sa svojom lokalnom organizacijom. Pri tome, svi mi koji smo se tada odlučili „spašavati situaciju“ bili smo potpuno neiskusni na tom polju.

Moram istaći da smo u vrijeme predizborne kampanje za lokalne izbore, obišli više teritorije općine, nego popisivači stanovništva i domaćinstava. Na kraju, nismo napravili nikakav spektakularan izborni rezultat, ali smo uspjeli napornim radom, da bez popunjene izborne liste, ponovimo rezulat sa naših prvih lokalnih izbora. Takav, veoma težak tranzicijski period unutar odbora, kao i sav pritisak na početku našeg djelovanja, izuzetno nam je pomogao da veoma brzo sazrijemo, što je bio kvalitetan osnov za kasniju nadogradnju. Ako Vi konstatujete da je Stari Grad danas jedno od jačih uporišta NS, a mi znamo iz kakve smo pozicije krenuli u taj proces, onda vam je jasno koliko je napora i odricanja uloženo da bi se to ostvarilo.

Da zaključim, svaka lokalna zajednica je specifikum za sebe. Ali metodologija djelovanja instalirana u Starom Gradu je primjenjiva za sve lokalitete: konzistentna kadrovska politika, permanentna interakcija sa biračima, simpatizerima i građanstvom, izborna kampanja “od vrata, do vrata”… Znate, ljudi koja dolaze u NS znaju da će tu volontirati i ne očekuju nikakvu materijalnu satisfakciju za svoj rad.

Okupljeni su jedino oko ideje za bolje sutra. Samim tim, ne postoji nikakav vid sankcije za letargiju, ali u Starom Gradu se vremenom iskristalizirala jedna vrsta pozitivne discipline i profesionalizacije, unutar koje članovima ili članicama bude veoma neugodno ako ne ispoštuju svoj dio zadatka ili se ne pojave određeno vrijeme na sastancima ili drugim aktivnostima. Na našim sastancima redovno prisustvuju i članovi/ice viših stranačkih organa, podnose mjesečne izvještaje i sudjeluju u radu, ne postoje „zvijezde“ i karizmatske ličnosti.

Šta je potrebno uraditi na izmjenama praksi kojim bi se osnažila pozicija lokane organizacije?

Na dobar dio ovoga pitanja odgovorio sam nešto ranije, navodeći prakse i pozitivna iskustva u Starom Gradu, koje su kao što sam rekao, itekako primjenjive i na druge lolakne organizacije.
Također, ja sam protivnik populističke hiperprodukcije i pukog formalnog gomilanja članstva, jer to ne vodi nigdje. Uvjek sam za kvalitet ispred kvantiteta. Baza, odnosno lokalna organizacija je najvažniji kotač svake partije. Iz baze se gradi stranka, a kvalitetna baza jača kvalitet i svakog drugog stranačkog organa. Znamo da lokalne organizacije delegiraju svoje članove/ice u više organe, a svakoj od njih je, nadam se, u interesu da ih u tim organima zastupaju kvalitetni kadrovi. Obrnuto od toga, članovi/ice višig organa stranke, ne smiju nikad da zapostavljaju i zaboravljaju bazu iz koje su potekli, a mi smo dosta puta bili svjedoci takvih slučajeva. Lično ja, za tri godine svog rada u NS – u nisam propustio niti jedan sastanak ili bilo koju drugu aktivnost svoje lokalne organizacije (osim trenutaka kada mi to zdrastveno stanje nije dozvoljavalo), a dobar dio tog perioda sam član Regionalnog Odbora Sarajevo.
U lokalnim organizacijama, potrebno je Izbjegavati pretjerani forumski rad, te mnogo više vremena provoditi na terenu, u permanentnom kontaktu sa građanima/kama, posebno izvan izbornih godina i perioda. Također, veoma je poželjno izbjegavati preveliku koncetraciju funkcija i obaveza na jednoj osobi, jer joj tako umanjujete produktivnost. Kvalitetne ljude koji dolaze vrlo brzo treba „gurati u vatru“, jer će tako brže sazrijeti u političkom smislu i obogatiti kvalitet rada organizacije. Potrebno je stalno insistirati na inventivnost, kreativnosti i hrabrosti, jer sve drugo je već viđeno. Također, lokalne organizacije treba da imaju ogroman stepen autonomije u svom djelovanju, naravno, poštujući okvirne principe Naše stranke.

Šta očekujete od budućeg predsjednika Naše stranke?

Kratko i jasno: da osigura planirani trend rasta i stopostotni angažman na realizaciji programskih ciljeva. Međutim, ko god da bude izabran na tu funkciju, to neće i ne može učiniti sam, bez kvalitenog angažmana svih nas koji smo involvirani u rad stranke. Dakle, od novog predsjednika ne očekujem ništa više ili manje nego od svakog drugog organa ili pojedinca/ke u političkoj organizaciji koja se zove Naša stranka.