Na prvu informaciju o mogućnosti gradnje u parku Hastahana, početkom prošle godine, Naša stranka je reagovala u pravcu očuvanja tog prostora za društvene namjene. To je i stav većine građana i struke što nam daje za pravo da nastavimo štititi Hastahanu i ovih dana kad je Općina Centar raspisala natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja „Gradski centar Marijin Dvor“.

Iz smjernica konkursa jasno je da je prioritet dat profitu naspram društvenog interesa. U potpunosti se slažemo u tom smislu s Asocijacijom Arhitekata u BiH u čijem saopštenju, povodom ovog konkursa, između ostalog, stoji: “Prostori u gradu, posebno kada je riječ o centralnim gradskim zonama, moraju biti osmišljeni tako da, pored eventualne ekonomske dobiti, prvenstveno poboljšaju kvalitet života u gradu i budu na usluzi svim građanima. AABH nije protiv izgradnje objekata koji će generirati ekonomsku dobit, naprotiv. No, balans između površina zauzetih privatnim inicijativama i javnih gradskih površina, posebno parkova, već je ozbiljno narušen na cijeloj teritoriji grada te stoga opravdano moramo postaviti pitanje svrhe izgradnje objekata na prostoru Hastahane.”

Lokalitet Hastahane, prema važećoj prostorno-planskoj dokumentaciji, godinama je čuvan kao lokacija na kojoj bi se gradila društvena infrastruktura, konkretno muzej.

Tim povodom, Vibor Handžić, kandidat Naše stranke za Skupštinu KS, kaže: „Samo gradnjom nove društvene infrastrukture dajemo do znanja da ćemo voditi računa i o već postojećoj. Dajemo nadu kako građanima tako i uposlenicima ustanova od društvenog značaja da vlast vodi računa i o njihovim kulturnim, obrazovnim, uopšte socijalizacijskim potrebama a ne samo o profitu onih koji mogu da ulože. Bit ćemo vlast koja će stvoriti uslove u kojima se profit neće moći ostvarivati na društvenu štetu.“

Iz Naše stranke kažu da će, ako budu vlast u Kantonu Sarajevu, problem Hastahane dugoročno riješiti u korist građana.