Nakon što je gradonačelnik Ivo Komšić (SDP) donio naredbu o obustavi plata i naknada u organima Grada Sarajeva, zaposleni su protiv njega podnijeli krivičnu prijavu, optužujući ga za zloupotrebu službenog položaja. Nakon Komšićevog istupa u medijima, reagirao je Klub vijećnika Naše stranke.

„Gradonačelnik je na današnjoj press konferenciji panično istakao da u gradskoj administraciji radnici ne rade puno radno vrijeme, da postoji nepotizam u zapošljavanju, te brojne malverzacije i sporne privilegije, ponašajući se kao da nije dijelom vlasti, nego da je za to saznao jučer. Nevjerovatno je da, ukoliko je to istina, ne osjeća niti najmanju odgovornost za sve ono što je nabrojao kao probleme administracije. On očigledno tvrdi da riba smrdi od repa“, kazao je Vibor Handžić, gradski vijećnik NS-a.

„Mi apsolutno podržavamo da se gradska odluka o plaćama usaglasi sa federalnim zakonom. Međutim, istina je da su do sada utvrđivani maksimalni koeficijenti za plaće izabranih zvaničnika i naknade vijećnicima, što nije obaveza po zakonu. Gradonačelnik je zaboravio spomenuti da bi on usvajanjem ovakvog akta imao istu platu kao i Predsjednik Federacije. Također, za dio odluke koji se tiče državnih službenika i namještenika, ovlašteni predlagač je isključivo gradonačelnik, te se o istom nikada nije ni vodila polemika na Gradskom vijeću. Dakle, Gradsko vijeće se bavilo vijećnicima i imenovanim dužnosnicima, te smo tu uspjeli zaustaviti enormno uvećanje privilegija“, dodao je.

„Na narednoj sjednici će opet doći odluka koja će predviđati maksimalne koeficijente, te ćemo mi i tada glasati protiv odluke, bez obzira na sve pritiske i atmosferu koja se pokušava stvoriti. Pozivamo gradonačelnika da ne drži lekcije o rastrošnosti aparata na čijem je on čelu, ukoliko nije spreman  u smanjenju rastrošnosti krenuti od sebe“,zaključio je Handžić.