Klub vijećnika Naše stranke u Gradskom vijeću Sarajeva, dostavio je niz prijedlog na Nacrt odluke o zaštiti objekta Vijećnica, a tim povodom se oglasio šef Kluba vijećnika NS-a Vibor Handžić.

„Dokument je nekompletan, ali je dobro da ide u javnu raspravu zato što će u njoj uzeti učešća neki vrlo važno subjekti (Ministarstvo civilnih poslova BiH, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, Federalni zavod za zaštitu spomenika, itd.), a nadamo se i da će se konačno utvrditi da li Grad može privremeno upravljati Vijećnicom“, kazao je Handžić.

„Tražili smo izmjenu stavke kojom se gradonačelniku daju sve ovlasti vezi sa upravljenjem Vijećnicom, jer to nije u skladu sa Statutom Grada, po kojem je GV nosilac prava raspolaganja gradskom imovinom. Tražili smo i akte, kojima će se najprije utvrditi pod kojim uslovima se prostor Vijećnice može ustupiti na korištenje drugim subjektima. Zatim kolike će biti cijene ulaznica za obilazak Vijećnice, kao i visine naknada za korištenje prostora ovisno o vrsti, dijelu i veličini prostora koji se koristi, kao i o sadržaju i trajanju događaja“, dodao je Handžić.

„Potrebno je definisati i šta podrazumijeva privremeno upravljanje, u smislu plaćanja komunalnih usluga, servisa i energenata, sadržaja mjera redovnog održavanja objekta, osiguranja i zaštite eventuale devastacije, neodgovornog korištenja, propadanja uslijed nekorištenja, itd.“, zaključio je Handžić.