Vibor Handžić – Stari Grad

0
1966

[lvca_team style=”style2″][lvca_team_member member_image=”6683″ member_email=”vibor.handzic@gmail.com” facebook_url=”https://www.facebook.com/vibor.handzic?fref=ts” twitter_url=”https://twitter.com/viborhandzic”][/lvca_team]

Branilaca Sarajeva 5/I, 71000 Sarajevo
T +387 33 551 225
F +387 33 551 226
E nasastranka@nasastranka.ba

Vibor Handžić je nosilac liste Naše stranke za Općinsko vijeće Stari Grad. Rođen je 1986. u Sarajevu, a odrastao je u ulici Hrgića u mjesnoj zajednici Logavina, gdje je proveo djetinjstvo i cijeli svoj život. Prve školske korake napravio je u Osnovnoj školi “Mula Mustafa Bašeskija”. Završio je Prvu gimnaziju 2004. godine. Diplomirao je 2008, a zatim magistrirao 2011. na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Na izborima 2012. godine je izabran na mjesto vijećnika Naše stranke u Općinskom vijeću Stari Grad Sarajevo, te je izabran i za poziciju vijećnika u Gradskom vijeću Sarajeva. Vibor je danas predsjednik Regionalnog odbora Naše stranke u Sarajevu.

Stari Grad Sarajevo