Šef kluba Naše stranke u Gradskom vijeću Sarajeva, Vibor Handžić, upozorio je na činjenicu da su gradske vlasti pomjeranjem sjednice na 31. decembar, osigurale sebi dodatno vrijeme za osiguranje podrške za popunu fotelje dogradonačelnika, rizikujući tako da Sarajevo ostane bez Odluke o privremenom finansiranju Grada Sarajeva za 2016. godinu.

„I ranije smo upozorili da je ova odluka skinuta sa dnevnog reda 23. decembra, samo da bi se ‘kupilo’ vrijeme za popunu fotelje dogradonačelnika te vanrednu sjednicu koja se održala 31. decembra. Vijećnici i vijećnice Naše stranke su odbili učestvovati na ovoj sjednici“, kazao je Handžić.

„Doveli su nas u takvu poziciju da je većina je rizikovala donošenje Odluke, te je grad opet talac političkih dogovora. Međutim, nikako da dobijemo iskreni odgovor od SDA i SDP-a, kako je moguće da nastavljaju sa svojim združenim djelovanjem u Gradu Sarajevu, dok su na drugim stranama ljuti neprijatelji“, zaključio je Handžić.