Vibor Handžić je vijećnik Naše stranke u Gradskom vijeću Sarajeva i Općinskom vijeću Općine Stari Grad Sarajevo.