Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća Ilidža vijećnica Naše stranke Azra Jahić osvrnula se na problem u Četvrtoj osnovnoj školi u Hrasnici, gdje je formirano samo jedno odjeljenje sa 30 prvačića. Uzrok tome je zanemarivanje važećih školskih upisnih područja, kao i ograničenja koja nameću trenutni pedagoški standardi i normativi u dijelu koji propisuje minimalan, optimalan, odnosno maksimalan broj učenika u odjeljenju.

„Postoje primjedbe građana i prijedlozi za redefiniranje važećih školskih upisnih područja, pa je potrebno analizirati ih i prilagoditi stanju na terenu tako da zadovoljavaju potrebe građana i osiguravaju dobru upisnu politiku osnovnih škola u Hrasnici. Isto tako, neophodne su izmjene prosvjetno-pedagoških standarda koji definiraju minimalan broj djece za formiranje dva odjeljenja, a koji sada kaže da su to 33 učenika“ – rekla je Jahić.

“U slučaju da škola upiše 32 učenika, formira se samo jedno odjeljenje. To je  prevelik broj djece da bi se garantovala disciplina i kvalitetno izvođenje nastave. Taj broj treba smanjiti, kao i minimalni broj djece u odjeljenju koji je sad 18.” – istakla je Jahić.

„Općinsko vijeće Ilidža mora preuzeti odgovornost i aktivno raditi u saradnji sa školama i Ministarstvom obrazovanja KS na očuvanju pravnog subjektiviteta obje hrasničke škole. Ne smijemo dozvoliti da zaživi Prijedlog mjera za racionalizaciju osnovnih škola u Kantonu Sarajevo na način kako je prvobitno zamišljen i koji u konačnici može dovesti do gašenja nekih škola. Obrazovanje treba da bude posljednje u lancu mjera racionalizacije i štednje“, zaključila  je vijećnica Jahić.

Vijećnica Azra Jahić obavila je razgovor s uposlenicima Četvrte osnovne škole u Hrasnici koju je posjetila dan prije sjednice Općinskog vijeća sa kantonalnom  zastupnicom Naše stranke Sabinom Ćudić i predsjednikom Regionalnog odbora Naše stranke Viborom Handžićem.