Nakon što se Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo oglušilo o zahtjev Općinskog vijeća Ilidža za ponovnu uspostavu autobuske linije Hrasnica – Vijećnica i za registraciju iste u najkraćem mogućem roku, reagovala je vijećnica Azra Jahić iz Naše stranke.

“Nedopustivo je da Ministarstvo ignoriše jednoglasno usvojen stav trideset i jednog vijećnika koji zastupaju preko 70.000 građana. Očekivali smo odgovor Ministarstva saobraćaja KS koji će pokazati da uvažavaju iskazane potrebe građana Ilidže i da žele djelovati u njihovom interesu”, rekla je Jahić.

“Na sjednici Općinskog vijeća Ilidža pokrenula sam inicijativu da se hitno pošalje zahtjev Vladi Kantona Sarajevo za preispitivanje Obavijesti Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo broj 04-27-35034 od  21.12.2016.godine, a u vezi sa ponovnom uspostavom autobuske linije Hrasnica-Vijećnica. Pravilnik na koji se Ministarstvo poziva datira iz 2009. godine i njegove se odredbe moraju mijenjati ako idu na štetu građana”, istakla je Jahić.

“U pomenutom pravilniku jasno stoji navedeno da Ministarstvo, može modificirati mrežu linija na zahtjev nadležnog organa općine, ukoliko utvrdi da postoji opravdanost takvog zahtjeva. Zato je bilo za očekivati da ćemo od Ministarstva, umjesto argumenata protiv, dobiti daljnje upute za sve aktivnosti koje je potrebno poduzeti kako na lokalnom, tako i na kantonalnom nivou, da bi linija Hrasnica-Vijećnica profunkcionisala trajno. Iako nismo, odustajanja nema, naći ćemo način da se ova borba uspješno privede kraju i da Ilidža više ne bude talac starih, prevaziđenih  pravila i odredbi koje tržište drže zatvorenim i dostupnim samo za jednog prevoznika”, zaključila je Jahić.