Vijećnica Azra Jahić u Općinskom vijeću Ilidža uputila je danas inicijativu prema općinskom načelnikom kojom traži donošenje Odluke o novčanoj pomoći roditeljima-odgajateljima na području općine Ilidža. Riječ je o inicijativi kojom će Ilidža postaviti standard u tretmanu porodica sa troje i više djece, na način da će osigurati pomoć u iznosu minimalne neto plaće za majke koje su nezaposlene i vode brigu o domaćinstvu i djeci.

“Predložili smo da se Odluka krene provoditi tek od januara 2018. godine, a da u ovoj godini izvršimo pripreme – procjene broja porodica koje bi mogle biti obuhvaćene, zatim pripremu budžetskih opterećenja koje ovakva inicijativa nosi, a zatim i pronalaženje partnera na kantonalnom nivou. Ne možemo bez pomoći ostaviti nezaposlene roditelje koji su stub velikih porodica, jer time rizikujemo socijalne probleme u budućnosti”, kazala je Jahić.

“Naša stranka je pokrenula nekoliko inicijativa koje se tiču ove problematike, te smo na putu da donesemo konkretna rješenja u smislu promjene evidentiranja nezaposlenih. Trenutno imamo hiljade domaćica koje se vode kao nezaposlene, premda one nose veliki dio obaveza rukovođenja domaćinstvima. Nije ekonomski isplativo, ni logično, a ni dugoročno pametno – da nastavimo ovu kategoriju stanovništva tretirati kao nezaposlene. Vrijeme je da domaćicama damo ulogu u zajednici koju zaslužuju, a lokalna samouprava tu treba pomoći dok se zakonski propisi na višim razinama ne prilagode novim potrebama društva”, zaključila je Jahić.