Boračka udruženja u općini Novo Sarajevo su sredstva dobila po osnovu javnog poziva u maju mjesecu. Međutim, dva udruženja nisu ispunili kriterije, a 15 000 konvertibilnih maraka je ostao neutrošeno sa ove linije. Tom prilikom, načelnik se na samoj sjednici Općinskog vijeća obavezao da će pronaći rješenje da dva boračka udruženja od krucijalnog značaja ne otanu u ovoj godini bez novčanih sredstava. Na jučerašnjoj sjednici Općinskog vijeća Novo Sarajevo, načelnik Koldžo je predložio da se ova sredstva prebace u budžetske rezerve, te je uputio prijedlog odluke kojom bi Općinsko vijeće odobrilo da se onda ta sredstva upute prema dva udruženja (5 000 jednom, 10 000 drugom).

 

Ispred Kluba vijećnika Naše stranke,vijećnica Vildana Bešlija, ukazala je na činjenicu da u rezervama ima 80 000 maraka, te da nema potrebe da se vrše transferi sa budžetskih linija, budući da se isto može vršiti rebalansom. Također, vijećnica Bešlija se pozvala na Odluku o izvršenju budžeta za 2015.godinu, kojom je članom 17.o ove odluke definisan način dodjele sredstava boračkim udruženjima, a to je putem javnog poziva, kao i na kršenje člana 22., kojim je definisano da je načelniku potrebna saglasnost Općinskog vijeća za iznose veće od 20 000 KM. Shodno tome, ova odluka treba biti potpisana od strane načelnika, a ne Općinskog vijeća.

 

Smatramo da nije korektno spram drugih udruženja koja su ispunila sve zahtjevane uslove po javnom pozivu da se tim dvijema isplaćuju naknadno sredstva mimo javnog poziva i da se zbog toga traži podrška vijeća. Nova odluka je nakon duge i veoma iscrpne rasprave usvojena od strane većine, a vijećnici i vijećnice Naše stranke su bili suzdržani. Naša stranka podržava akcije podrške udruženjima veterana, a posebno RVI kategorija, ali se dovodi u pitanje koje su stvarne namjere načelnika, imajući u vidu da je u konkretnom slučaju odgovornost htio prebaciti na vijeće.