Vijećnik Naše stranke Nihad Uk pokrenuo je inicijativu prema Općinskom vijeću Centar Sarajevo kojom je zatražio pokretanje Fonda “Za lakši početak” preko kojeg će se vršiti subvencija mladim koji kupuju svoj prvi stan u Općinie Centar.

„Ovom odlukom se utvrđuju uvjeti, visina subvencija, način ostvarivanja i korištenja prava na subvenciju plaćenog poreza na nepokretnosti. Pravo na ovu pomoć će moći iskoristiti punoljetni državljani BiH sa prebivalištem pet godina u našoj općini, te koji su mlađi od 30 godina. Naravno, ovo će biti ograničeno isključivo na lica kojima je ovo prva nekretnina“, kazao je Uk.

„Visina subvencije će iznositi do 3.000 KM, što je u skladu sa trenutnim raspoloživim sredstvima, te će Naša stranka pored prijedloga odluke o fondu „Za lakši početak“, predložiti i amandmane na budžet, kako bismo odmah imali i novac za ovu akciju. Ne može se reći da su sredstva simbolična, jer mnogi mladi kupci prvog stana u svojoj računici podizanja kredita nerijetko previde dodatne troškove koji se pojavljuju“, dodao je Uk.

„Imamo šansu da napravimo dobru stvar za mlade, te da svojim primjerom pokažemo da se sredstva iz lokalne samouprave mogu vratiti zajednici. U suštini, najbolje bi bilo da imamo izmjene zakonskih propisa na višim razinama kojim bi se osigurao efikasniji sistem stimulacije mladih za kupovinu svog prvog stana. Dok ta promjena ne dođe, na lokalnom nivou je da ponese dio odgovornosti i pruži pomoć“, zaključio je Uk.