Vildan Gurda je diplomirani ekonomista, rođen 1980. u Sarajevu. Radi u finansijskom sektoru, te je već šest godina aktivni član Naše stranke, u koju je uložio svoje vrijeme, te je u prošlom mandate djelovao u pripremi amandmana na budžet Općine Novo Sarajevo kao i praćenje provedbe Budžeta u ovoj sarajevskoj općini. Gurda je na ovim izborima dobio povjerenje građana i građanki Novog Sarajeva, te je na sjednici ove sedmice položio zakletvu za vijećnika.

NS: Vildane, Naša stranka ostaje u opoziciji u Novom Sarajevu, premda smo predvodili proces pregovora, te da nije bilo promjena u statusu pojedinih vijećnika iz drugih stranaka na jučerašnjoj sjednici, danas bi se smatrali dijelom vijećničke većine. Koji su izazovi pred nama?

Vildan Gurda: Ja moram ovdje prvo da se osvrnem na naš rezultat i zahvalim se ljudima koji su nam dali povjerenje. Rezultatima moramo biti zadovoljni pogotovo ako se uzme u obzir da smo druga snaga u Kantonu Sarajevo. Naš kontinuirani rast je proizvod našeg rada po kojem postajemo prepoznatljivi. Ukratko, vodimo se principima i ne odustajemo od istih zarad ličnih koristi, pozicija, i koalicija sa onima koji su odgovorni za stanje u kojem se nalazimo. To građani prepoznaju i otuda i sve veći rast koji ostvarujemo, i sve veći priliv ljudi koji žele da se uključe.

NS: Iz Naše stranke nije bilo izlazaka vijećnika i prelaska u druge stranke nakon izbora. Kako to tumačite?

Vildan Gurda: Moram naglasiti da su naši rezultati posebni iz razloga što naše političko djelovanje kao i naša kampanja nisu bili bazirani na nemogućim obećanjima, širenju straha i netrpeljivosti, populističkim izjavama, već isključivo na lokalnim temama koje su i trebale biti predmet minulih izbora. Ljudima se manipuliše pričama zasnovanim na ratnim traumama, a to je recept koji se 20 godina primjenjuje kako bi se sakrio vlastiti nerad, ali i odvratilo od svih problema sa kojima se ova država susreće. Građani su prepoznali rad Naše stranke na ovoj općini. Samo u 2015. godini mi smo pokrenuli 40% od ukupnog broja inicijativa, kako bi se riješili problemi na koje su ukazivali građani. Dakle, riječ je o odgovornim vijećnicima i vijećnicama, ljudima koji ispunjavaju obavezu i dužnosti koje su im građani i građanke povjerili.

Najvažnije iskustvo koje sam stekao u kampanji proizilazi iz bezbroj razgovora koje sam vodio sa građanima. Tu realizujete da ste za jedan ogroman broj ljudi neka vrsta zadnje nade, jedina preostala, kako su često govorili „zdrava politička opcija“, i da se ljudi ozbiljno uzdaju u vaš budući rad i političko djelovanje, kako bi napokon stvari krenule ka boljem. Da li treba dodatna motivacija da sa još večim žarom i željom pristupite radu koji predstoji u Općinskom vijeću, a sve kako bi konačno svima nama omogućili bolje uslove za život, primjereno 21. vijeku.

NS: Izabrani ste u Općinsko vijeće te ćete naredne četiri godine na taj način direktno zastupati interese lokalne zajednice. Kakva su Vaša očekivanja?

Vildan Gurda: Očekivanja su velika, prvenstveno iz razloga što građani, a posebno naši glasači, očekuju da budemo pokretači pozitivnih promjena. Želim svojim znanjem i radom doprinijeti da nastavimo sa svojim principijelnim djelovanjem koje podrazumijeva angažman svih članova ove stranke isključivo u interesu građana.

Cilj mora biti da, na osnovu rada koji će biti prepoznat kao nešto pozitivno i progresivno, na narednim lokalnim izborima dobijemo podršku koja će nam omogućiti da budemo vodeći politički faktor u Novom Sarajevu. Iz te pozicije je moguće ovu općinu pretvoriti u jednu modernu i prosperitetnu sredinu, gdje će glavni prioriteti biti interesi građana, a ne lične koristi malog broja ljudi koji pripadaju vodećim nacionalističkim strankama, ili bolje rečeno, interesnim skupinama.

NS: Planirate li neki susret sa građanima i građankama u narednom periodu. Možete li nam reći nešto više o tome?

Vildan Gurda: Moj prvi susret sa građanima će se desiti u toku javnih rasprava za budžet za 2017. godinu. Planiram kao i prošle godine, samo sada u ulozi Općinskog vijećnika, prisustvovati raspravama koje će se održavati u mjesnim zajednicama. To je odlična prilika kako bi se iz prve ruke došlo do informacija koji su to problemi sa kojima se građani susreću, a koji se mogu otkloniti uvrštavanjem sredstava za njihovo rješavanje u sam budžet. Mi smo naše amandmane za ovogodišnji budžet između ostalog bazirali upravo na informacijama skupljenim na javnim raspravama.

Ono što je vrlo važno naglasiti jeste da građani treba da u što većem broju prisustvuju ovim raspravama, kako bi se izvršio pritisak na vladajuće strukture da što ozbiljnije uzmu u obzir zahtjeve građana pri sastavljanju budžeta za narednu godinu. Kranji cilj i ovdje mora biti interes građana, pogotovo ako se zna da je to njihov novac kojim se raspolaže, i koji se na kraju i njima treba da vrati, u vidu realizovanih mjera koje će podići kvalitet življenja na nivou ove općine.

NS: Uskoro će na dnevni red i budžet za 2017. godinu. U kojoj je to sada fazi, koje su Vaše zamjerke, te šta će biti politika Naše stranke po pitanju budžeta?

Vildan Gurda: Nacrt budžeta za 2017. godinu još nije dostavljen. Uzmemo li u obzir da je već polovina novembra, to je veoma zabrinjavajuća činjenica. Međutim, to nas od vladajućih struktura i ne iznenađuje. Njihov nemar prema najvažnijem dokumentu, ili bolje rečeno alatu općine, ogleda se u izvršenju budžeta tekuće godine. Ne samo da smo u ovom momentu, dakle pri kraju novembra, usvojili tek izvršenje budžeta za juni mjesec ove godine, već je to izvršenje tek 25%. Ja sam na ovaj problem već ukazivao, tj. kada je izvršenje budžeta u 2015. godini iznosilo svega 57%. Izgleda da se isti scenario ponavlja. Prenijet će se ogromna sredstva u narednu godinu, a građani će opet ostati uskraćeni za ono što im pripada. To sve ukazuje da se godinama u Novom Sarajevu vodi jedna loša finansijska politika i da je odnos vlasti prema zajednici ignorantski.

Kada jednom dobijemo nacrt budžeta, istom ćemo pristupiti sa najvećom mogućom pažnjom. Insistirat ćemo opet na onim stvarima koje smatramo najvažnijima, a koje često u budžetu ne nađu svoje mjesto ili im se dodijele mizerna sredstva. Tu se prvenstveno radi o ugroženim kategorijama stanovništva, građanima sa posebnim potrebama, inkluzivnoj nastavi, adaptaciji osnovnih škola i vrtića, itd. Uglavnom, sve su to one teme, odnosno grupacije, za koje vladajuća struktura ne pokazuje interes, jer iste ne pripadaju onim grupama koje čine glasačku mašineriju, i kojima se godinama iz tih razloga manipuliše. Tu su i spomenute javne rasprave na kojima ćemo imati konstruktivne razgovore sa građanima, saslušati njihove sugestije i prijedloge, i takve uvrstiti u svoje amandmane za budžet.

Ali, još jednom ponavljam i ukazujem na indolentnost koju vlast pokazuje prema najvažnijem dokumentu općine.  Kako se sve misli završiti u ovoj godini? Takav nemar upravo pokazuje koliko ova vlast mari i ima senzibiliteta prema problemima i interesima građana.