Westminster fondacija za demokratiju u BiH organizirala je dvodnevnu radionicu „Opšti izbori u BiH 2018: Forum za ravnopravnost u izbornom procesu“.

U okviru Foruma, predstavnici/ce političkih stranaka, medija, državnih institucija zajedno sa kandidatkinjama i aktivistkinjama razgovaraju o potrebama i planovima za rad na jačem i kvalitetnijem učešću žena u izbornom procesu 2018. godine.

Našu stranku je predstavljala članica Predsjedništva i vijećnica Naše stranke u Novom Sarajevu Vildana Bešlija.

Bešlija predstavlja iskustva Naše stranke u vezi sa ostvarivanjem spolne ravnopravnosti, sa naglaskom na projekat Inicijativa 50% kojim je NS na prethodnim lokalnim izborima povećala broj izabranih kandidatkinja, a sa čime namjerava nastaviti i u idućim izbornim procesima.