Vildana Bešlija – Novo Sarajevo

0
2255

facebook: https://www.facebook.com/vbeslija?fref=ts”
twitter: https://twitter.com/beslijav
instagram: https://www.instagram.com/vildanabeslija

Zmaja od Bosne 55 (zgrada općine), 71000 Sarajevo
T +387 33 551 225
F +387 33 551 226
E nasastranka@nasastranka.ba

Vildana Bešlija je nositeljica liste Naše stranke za Općinsko vijeće Novo Sarajevo. Rođena je 1973. godine u Goraždu. Trenutno je angažovana Fondaciji Boris Divković, a stekla je bogato iskustvo na različitim poslovima u marketingu i komunikacijama u Mojoj banci, te ranije u Communis d.o.o. i Avaz roto pres d.o.o. Diplomirana je ekonomistica. Trenutno je na postdiplomskom studiju na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Na izborima 2012. godine je izabrana na mjesto vijećnice Naše stranke u Općinskom vijeću Novo Sarajevo, te iza sebe ima uspješan mandat uz brojne realizovane inicijative na lokalnoj razini.