Budžet Novog Sarajeva i ovaj put planiran je tako da ga građani ne osjete u potpunosti, odnosno, samo njegovu polovinu. Sredstva iz prethodne opet se prenose u narednu godinu pa se stvara privid da je budžet veći, međutim, to ukazuje da se dobro ne planira i sporo izvršava.

“Trend kroz godine je da oko pola budžeta ostaje neiskorišteno. Sva ulaganja se sporo vraćaju građanima zbog dugih rokova gradnje i tako paralizuju 30 posto budžeta. Plate i doprinosi općinskoj administraciji pojedu 20 posto. Ono što ostane nije dovoljno da bi se ulagalo u razvoj poduzetništva i omogućio veći broj radnih mjesta”, kaže Vildana Bešlija, vijećnica Naše stranke u Novom Sarajevu.

“Amandmani koje smo uputili odnosili su se na pravedniju raspodjelu sredstava za razvoj poduzetništva, sredstva namijenjena za biomedicinski potpomognutu oplodnju, sredstva koja obuhvataju ranjive kategorije, kao što su: samohrani roditelji i osobe sa invaliditetom, izrada Gender akcionog plana, izgradnja zaštitne obloge za otvoreno sportsko igralište na Čengić Vili, sredstva za Crveni križ, povećanje broja parking mjesta, uvećanje sredstava namijenjenih za nabavku opreme za osnovne škole, nabavku specijalnog kombi vozila za Gorsku službu spašavanja, povećanje sredstava za izgradnju biciklističke staze i sredstva namijenjena za realizaciju jednog od veoma važnih strateških ciljeva, a to je uređenje lokaliteta Park šume Hum”, navodi Bešlija.
Iako su neke od ovih izmjena u predloženom budžetu prihvaćene, nije bilo prostora za njegovo generalno poboljšanje i zbog toga Naša stranka nije podržala budžet Novog Sarajeva za 2018.