Vijećnica Naše stranke Vildana Bešlija uputila je na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća Novo Sarajevo inicijativu za uklanjanje određenog broja klupa iz novoizgrađenog parka.

„S obzirom da je u toku završna faza izgradnje parka na Pofalićima, te da su stanari obližnjih zgrada već ukazali da postavljeno previše klupa, u ime tih građana podnosim inicijativu za uklanjanje suvišnih klupa“, kazala je Bešlija.

Bešlija je u inicijativi predložila također da se neke klupe premjeste na druge lokacije u Novom Sarajevu.

„Postoji veliki broj parkova i dječijih igrališta u kojima su klupe stare i oštećene, te bi premještanje određenog broja novih klupa, koje su suvišne na Pofalićima, na druge lokacije bilo od koristi“, dodala je.