Vijećnica Naše stranke u Novom Sarajevu Vildana Bešlija dobila je pozitivan odgovor na dvije inicijative, koje je pokrenula u prethodnom periodu. Riječ je o dvije inicijative koje se tiču rješavanja parking mjesta u Grbavičkoj te proširenje dijela ulice radi ostavrenja nove saobraćajne veze unutar naselja.

„Na prvu inicijativu, koju sam podnijela u ime stanara Grbavičke ulice, skrećući pažnju na nedostatak parking prostora u toj ulici, odgovorilo je nadležno kantonalno ministarstvo. U odgovoru stoji da se izrađuju propisi koji će regulisati parkiranje na navedenom području, a da će se do njihovog donošenja problem riješiti obilježavanjem parking mjesta u jednosmjernoj ulici Grbavička (desna saobraćajna traka) kojim će se povećati broj slobodnih parking mjesta. Nadam se da da će realizacija uslijediti vrlo brzo jer, kako su kazali, početi će sa boljim vremenskim uslovma.“, kazala je vijećnica Bešlija.

Drugom inicijativom vijećnica Bešlija je tražila rješavanje problema nastalog izgradnjom Južne Longitudinale, gdje je na potezu OŠ „Kovačići“ – Ambulantna Grbavica, nastao problem ulaska naselje. Jednosmjerna ulica, koja vodi do škole, pretvorena je u dvosmjernu, što ugrožava đake, a i pristup ambulantni je otežan.

“Iz Općine su kazali da su naručili izradu projektne dokumentacije, koja podrazumijeva rješenje kroz proširenje dijela postojeće saobraćajnice ulice Grbavička (trenutno dvosmjerna), i ostvarenje nove saobraćajne veze unutar naselja (istok – zapad), sa mogućnošću izgradnje dodatne saobraćajne veze prema pijaci Grbavica“, kazala je Bešlija.