Povodom održavanja okruglog stola „Vilsonovo šetalište – ostavština“ povodom 110. godišnjice sadnje lipa u ovom šetalištu, oglasila se Vildana Bešlija, vijećnica Naše stranke u Novom Sarajevu, koja je i pokrenula priču o uređenju Vilsonovog šetališta.

„Cilj okruglog stola  je predstavljanje rezultata Elaborata, koji prikazuje stanje stabala, a koji su izradili stručnjaci. Podržavam ovaj korak, jer već duže vremena ukazujem da je potrebno sanirati Vilsonovo šetalište. Još prije godinu dana, u oktobru 2015. pokrenula sam na Općinskom vijeću inicijativu za izradu ovog Elaborata i pozdravljam njenu realizaciju“, kazala je Bešlija.

Bešlija je podsjetila da od 2008. do 2014. nije urađeno ništa, nije zasađeno nijedno stablo i to je i dovelo Vilsonovo šetalište u opasnost.

Dodala je i da je osim inicijative za sanaciju stabala uputila i inicijativu za zabranu motornog saobraćaja u Vilsonovom šetalištu, te da je veoma važno da se u narednom periodu ubrza procedura za osposobljavanje alternativnih pravaca saobraćaja.  Automobili bi se mogli preusmjeriti na Južnu Longitudinalu, a građanke i građani Novog Sarajeva imali bi priliku da tokom cijele sedmice imaju slobodno šelište i bez buke i opasnosti za djecu.

Također, kazala je Bešlija, osim oštećenih stabala, izvor nesigurnosti je i slaba rasvjeta, posebno na lijevoj strani Miljacke, što je više puta pokretala na Općinskom vijeću, ali nije bilo adekvatne realizacije.