vildana-b-slikaVijećnica Naše stranke u Novom Sarajevu Vildana Bešlija reagovala je povodom početka radova na izgradnji parkova na Vilsonovom šetalištu.

“Riječ je o dva parka, koji su jedan do drugog – i ograđeni su jedan od drugog visokim ogradama. Građani su se žalili na to, jer narušava ambijent zelenih površina i generalno Vilsonovog šetališta. Slažem se sa ocjenom građana. Postavljanje ovakvih ograda postaje generalna praksa općinske uprave u Novom Sarajevu, što je alarmantno. Ljudi koji budu u ova dva parka na Vilsonovom, imat će osjećaj, posmatrajući jedni druge – kao da su u kavezima. To se mora izmijeniti. Kao vijećnica, tražit ću od općinskih službi potrebne informacije u vezi s ovim predmetom”, kazala je Bešlija.

Bešlija smatra da je, umjesto visokih željeznih ograda, alternativa u živoj ogradi, rastinju, koje bi svakako moralo biti niže od visine ograde koju sada postavljaju.

„Iskustvo s ovim i još nekim projektima, govori nam da bi bilo dobro napraviti neke strukturne izmjene. Kao prvo omogućiti ljudima u općinskoj upravi edukaciju za izradu projekata – što ću kao vijećnica tražiti u idućem budžetu. Jer dešava se sve češće, da inicijativa bude usvojena, iz općinske službe kažu da su shvatili o čemu je riječ, a onda se ispostavi da projekat krene u pogrešnom smjeru”, dodala je.

Bešlija, po čijoj inicijativi je i krenula gradnja jednog od parkova na Vilsonovom, zaključila je da bi dobra praksa bila da se sve do završetka projekat općinske službe konsultuju sa predlagačem inicijative, kako bi projekti bili izvršavani u skladu s vizijom predlagača i potrebama građana.