Jučer je održana posljednja sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajeva u mandatnom periodu 2012-2016. Sjednicu je obilježio niz proceduralnih grešaka i utvrđivanja propusta općinskih vlasti u izvršavanju obaveza.

„Kao prvo, sjednica je zakazana, određen joj je datum, po odluci predsjedavajućeg Općinskog vijeća, a bez učešća Kolegija, čiji je to zadatak. Kada je Klub vijećnika Naše stranke postavio pitanje – zašto nije održan Kolegij, predsjedavajući je to pravdao vlastitim zdravstvenim problemima. Opravdano je, naravno, ako zbog toga nije mogao učestvovati u radu Kolegija, ali generalno – to nije opravdanje za neodržavanje Kolegija, jer su ga mogli mijenjati njegovi zamjenici. Postavlja se pitanje zašto ih uopšte plaćamo, ako im je ukinuta ta svrha“, kazala je Vildana Bešlija, predsjednica Kluba Naše stranke u OV Novo Sarajevo.

Bešlija je ukazala i na propuste općinskih vlasti, koje nisu predložile Odluku o parkiranju, iako je Kanton Sarajevo dao jasan rok na osnovu usvojene Uredbe da se to mora uraditi do kraja septembra.

„Isto je sa informacijom o izvršenju budžeta. Načelnik Nedžad Koldžo dužan je bio dostaviti izvještaj do 30. jula, a to je tek sada urađeno. Isto je sa kriterijima o dodjeli stipendija đacima i studentima, koji – iako je počela školska godina – nisu još uvijek utvrđeni“, a ova odluka je bila predviđena Programom rada Općinskog vijeća za juli mjesec, dodala je Bešlija.