Vijećnica Naše stranke u Općini Novo Sarajevo Vildana Bešlija na današnjoj sjednici Općinskog vijeća istupila je u vezi s tačkom dnevnog reda koja se odnosi na Izvještaj o radu JP „ONSA“ d.o.o. Sarajevo.

Izvještaj je trebala podnijeti Skupština preduzeća, a podnio ga je direktor ONSA-e Mirza Ramić Općinskom vijeću Novo Sarajevo. Izvještaj je fokusiran na Sportsku dvoranu „Novo Sarajevo“ bez šire slike rada preduzeća – dokle se došlo s prelaskom javnih objekata i prostora pod nadležnost ONSA-e, dokle se došlo s formiranjem organizacione strukture preduzeća, njegove finansijske opravdanosti i sl.

Javno preduzeće za upravljanje i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novo Sarajevo „ONSA“ formirano je 25. 2. 2016. Na osnovu elaborata koji je radila firma Enova, formiranje preduzeća je opravdano time da će ono kroz efikasnije upravljanje općinskom imovinom povećati prihode od imovine i smanjiti potrebu za sufinansiranjem rada objekata u vlasništvu Općine tokom prvih pet godina poslovanja.

„Dvije godine nakon svih objekata u vlasništvu Općine, preduzeće je počelo upravljati samo Sportskom dvoranom Novo Sarajevo. Tek u augustu ove godine počeli su izdavati termine u dvorani za sportske aktivnosti, a u novembru je objavljen poziv za izdavanje šest poslovnih prostora u zakup“, rekla je Bešlija.

Još uvijek nije konstituisana uprava preduzeća, tačnije nije imenovan izvršni direktor koji bi upravljao Sportskom dvoranom Novo Sarajevo.

„ONSA bi trebala da upravlja Memorijalnim centrom na Trgu heroja, Međunarodnim centrom za djecu i omladinu Novo Sarajevo i Pionirskim centrom Boško Buha, ali i brojnim drugim javnim objektima i prostorima. Ništa od nabrojanog još uvijek nije prešlo pod upravljačku nadležnost ONSA-e“, kaže vijećnica Naše stranke.

Sve to baca sumnju da se formiranje preduzeća nije pokazalo opravdanim jer već ulazimo u drugu godinu njegovog postojanja a nismo ni na početku ispunjenja obećanja o povećanju prihoda od imovine i smanjenja potrebe za sufinansiranjem objekata u vlasništvu Općine.

U Izvještaju spomenuti su prihodi preduzeća od 30.000 KM, koji se, kao i cijeli Izvještaj, odnosi samo na Sportsku dvoranu. Ti prihodi su neznatni, pogotovo ako se uzme u obzir da je osnivački kapital firme iznosio 130.000 KM.

Za ovakvo stanje odgovorni su i Nadzorni odbor i Skupština preduzeća koji su zaduženi za ispunjenje cilja osnivanja pravnog lica i javnog interesa i za svoj (ne)rad primaju novčanu naknadu.

Sve što imamo sa ONSA-om mogli smo imati i bez nje i bilo bi 130 hiljada puta jeftinije.