Vildana Bešlija je vijećnica Naše stranke u Općinskom vijeću Novo Sarajevo.