Zastupnik Naše stranke u Skupštini Kantona Sarajevo, Mario Vukasović, uputio je čak 50 amandmana na Nacrt strategije prema mladima Kantona Sarajevo 2018 – 2022.

Vukasović je tražio da se u Strategiju uvrste veći iznosi za programe stipendiranja nadarenih učenica i učenika srednjih škola, te studentica i studenata koji dolaze sa područja Kantona Sarajevo, te da se omoguće posebne stipendije za odlazak talentiranih na međunarodna takmičenja.

Također je tražio da se uvećaju sredstva, u ove četiri godine koje su obuhvaćene Strategijom, za obnavljanje opreme za praktičnu nastavu u visokoškolskim ustanovama UNSA.

Vukasović je imao u vidu i one koji žele da pokrenu firmu, pa je zatražio da se osiguraju olakšice i pogodnosti pri njenoj registraciji i prvim godinama poslovanja, s posebnim fokusom na sistem pružanja poticaja mladim ženama.

Jedna od ključnih potreba je i omogućiti učenicima i studentima besplatan pristup Zemaljskom muzeju i  muzejima kojima rukovodi Ministarstvo kuture i sporta Kantona Sarajevo, te je i to jedna od stavki koju je Vukasović zatražio da se uvrsti u Nacrt strategije prema mladima KS.