Fokus tribine je bio upoznati građane i građanke sa kvalitetom zraka, kako ona utječe na naše zdravlje, ali i s mogućim rješenjima ovog problema.

Naša stranka Kakanj je 20. marta organizovala javnu tribinu o zagađenosti zraka u Kaknju pod nazivom „Ima li i Kakanj pravo na čist zrak?“ Tom dugogodišnjem problemu s kojim se suočava općina Kakanj ne pridaje se dovoljno pažnje, posebno u periodima kad zagađenje nije vidljivo golim okom.

Jasmina Neimarlija, ekologinja i članica OO Naše stranke Kakanj, objasnila je koje su to najopasnije čestice u zraku, a s kojima se suočavamo tokom cijele godine. Predstavila je analize mjerenja količine sumpor-dioksida i čestica prašine (PM10 i PM2.5): „Često se dešava da ove čestice prelaze granične vrijednosti, s tim da nas nadležne institucije ne obavještavaju i upozoravaju o tim brojkama. Svako prekoračenje graničnih vrijednosti utječe na zdravlje svih građana i građanki, posebno rizičnih skupina (trudnice, starije i bolesne osobe, djeca).“

Ekonomija bazirana na uglju u raskoraku s vremenom

Prof. dr. Samir Lemeš, profesor na Politehničkom fakultetu u Zenici, osvrnuo se na moguća rješenja te objasnio da se naša ekonomija zasniva isključivo na uglju, što ne ide u korak s vremenom i napretkom. Naveo je da je jedan od prvih koraka koje Općina Kakanj mora uraditi proširivanje sistema centralnog grijanja, uz subvencije svim novim korisnicima. Ovaj poduhvat je moguć ukoliko se uloži novac koji se svake godine dobije od Elektroprivrede i Fonda za okoliš, jer se ta sredstva ne iskoriste u prave svrhe. Potrebno je krenuti od rješavanja i manjih problema, kao što je smanjiti upotrebu automobila, raditi na utopljavanju stambenih zgrada i ozelenjavanju kako gradske jezgre, tako i prigradskih naselja.

927 oboljelih od karcinoma

Dr. Senka Balorda, pulmolog u Domu zdravlja Kakanj, upoznala je prisutne s podacima, radom i analizama do kojih je došla dugogodišnjim radom u Domu zdravlja. „U evidenciji DZ Kakanj iz 2016. godine, općina Kakanj ima 927 oboljelih od karcinoma, a samo u 2018. godini imamo 12 novih slučajeva raka pluća. S aerozagađenjem povezujemo i ostale bolesti, kao što su bronhitis (posebno stariji od 45 godina) i astma (mlađi uzrast)“, podaci su koje je izdvojila doktorica. Napomenula je i da je nekad u Kaknju postojala ekspertna grupa koja se bavila problemom zagađenja zraka i koja je izradila LEAP (lokalni ekološki akcioni plan) i lokalni hospitalni plan te reagovala u slučajevima prekomjernog zagađenja. Posljednjih godina ekspertna grupa koja se bavi ovim problemima ne postoji.

Zagađenje zraka je jako kompleksan problem, ali bitno je naglasiti da nije i nerješiv. Tribina je način da za početak upoznamo građane i građanke s onim što ih okružuje te da ih podstaknemo na to da je krajnje vrijeme da počnemo zahtijevati da se taj problem riješi. U budućnosti će se Naša stranka Kakanj svakako nastaviti baviti ovim problemom kroz naredne inicijative, a ovim putem se zahvaljuje predavačima, kao i svim prisutnim gostima.