Nakon održanih javnih konsultacija i sastanaka sa predstavnicima akademske zajednice, studentima i ekspertima za visoko obrazovanje, zastupnica Sabina Ćudić je u proceduru uputila 14 amandmana na predloženi Zakon o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo. Zastupnica Ćudić poručuje da ovi amandmani otvaraju vrata većoj mobilnosti, otvorenosti univerziteta, ali i boljoj i efikasnijoj saradnji tržišta rada, privrednika i akademske zajednice.

„Suština naše zamjerke ovom prijedlogu je uvođenje beskompromisne političke kontrole nad programima i akademskim ciljevima, te zatvaranje univerziteta.  Tražili smo jedan precizniji pristup u procesu licenciranja visokoškolskih ustanova, predlažemo otvaranje našihuniverziteta za multidisciplinarne programe, posebno za studente koji upišu doktorske studije. Zatim smo tražili ograničenje utjecaja Skupštine Kantona Sarajevo na usmjeravanje visokog obrazovanja i prebacivanje više odgovornosti na relevantne institucije koje se bave akademskim usavršavanjem. Tražimo nove standarde u vezi sa izvještavanjem o napredovanju univerziteta i smanjenje birokratizacije u tom smislu“, kazala je između ostalog Ćudić.

“Predočili smo Vladi i Skupštini konkretne promjene u smislu potrebe proširenja prava studenata sa poteškoćama u razvoju i osobama sa invaliditetom. Ponudili smo način da lakše angažujemo gostujuće profesore i predavače iz inostranstva, i promocije mobilnosti nastavnog osoblja i studenata. Jedini prostor gdje tražimo veću ulogu Vlade jeste u smislu reguliranja školarina“, dodaje Ćudić.

Zastupnica iz Naše stranke je predložila i posebnu regulaciju ustanova za posredovanje u zapošljavanju, budući da je trenutni haos na tržištu proizveo masovnu zloupotrebu studentskog statusa za plaćanje manjih obaveza prema državi, a najmanje koristi od toga imaju studenti. Naša stranka je predložila i regulaciju naučno-tehnoloških parkova kao privrednih društava koje osnivaju radi komercijalizacije naučnih rezultata i podsticanja saradnje naučnika i privrednika. Nepostojanje istih je proizveo da poslove koje mogu uraditi univerzitetske ustanove, danas rade privatnici, zbog zakonskih blokada za učešće u tržišnoj utrci. O ovim amandmanima danas će se očitovati Skupština Kantona Sarajevo.