Sinoć je u prostorijama zgrade Opštine Doboj Istok održana tribina Naše stranke „Naši putevi za našu djecu“ na kojoj su govorili Dennis Gratz, federalni zastupnik Naše stranke, i Halil Mujić, vijećnik Naše stranke u Općinskom vijeću Doboj Istok.

Zastupnik Gratz i vijećnik Mujić su govorili o inicijativama Naše stranke vezane za put M-4 (dionica Velika Brijesnica – Klokotnica). „Naša stranka je u Doboj-Istoku pokrenula inicijativu za trotoare na putu M-4, na temelju Zakona o sigurnosti saobraćaja. Također, u svojstvu općinskog vijećnika pokrenuo sam inicijativu za postavljanje saobraćajnih znakova opasnosti i upozorenja. Osiguranje pješačkih prelaza i općenito sigurnosti pješaka uz put M-4 uz koji se kreće veći broj stanovnika općine, prepoznali smo kao značajan problem za koji postoji rješenje, a Naša stranka preko Općinskog vijeća Doboj Istok i preko našeg federalnog zastupnika ima kapacitet da inicira kod vlasti njegovo rješavanje“, kazao je Halil Mujić.

Mujić je dodao da je po pitanju pješačkih prijelaza Općina Doboj Istok uradilaTribina Naše stranke - Doboj Istok 2 projekat i dostavit će svu potrebnu dokumentaciju, a od Federacije se očekuje da osigura potrebna sredstva u iznosu od 100.000 KM. Zastupnik Gratz je najavio da će podnijeti ovu inicijativu na sjednici Federalnog parlamenta, kao i da će inicirati sastanak kod ministra saobraćaja i komunikacija FBiH na kojem će se razmatrati ovo pitanje.

„Putujem između sjednica širom Federacije Bosne i Hercegovine, osjećajući se predstavnikom svih građana, a ne samo onih iz moje izborne jedinice. Zadnja destinacija je bio Doboj Istok. Razgovarajući s ljudima, građanima FBiH, koji žive tamo, saznao sam da je jedan od osnovih problema nesigurnost na putu M-4 koji nije opremljen adekvatnom saobraćajnom infrastrukturom. Kazali su mi da je bilo i tragičnih slučajeva, kad su mladi ljudi stradali“, kazao je Gratz.

„Pare potrebne da se ovo riješi su, sa stanovišta budžeta FBiH, simbolične. To vlasti potroše na kupovinu jednog auta, a građani Klokotnice, Velike i Male Brijesnice i Stanić Rijeke strahuju svakodnevno za svoju djecu koja prelaze magistralu. Ovaj problem se jedndostavno mora riješiti čim prije; i mi parlamentarci smo dobili mandat da skrećemo pažnju na ovakve probleme, a i ministri su i dobili mandat da realiziraju, između ostalog, inicijative poput ove“, zaključio je Gratz.