Općinsko/Opštinsko  vijeće Bosanski Petrovac je na tematskoj sjednici povodom aktuelne situacije u Komunalnom preduzeću,  održanoj dana 18.12.2017.godine, povećalo cijene gotovo svih komunalnih usluga, osim cijene vode za fizička lica.

Vijećnik Naše stranke u OV, Zdravko Radošević, objašnjava trenutno stanje i stav NS:

Opštinski odbor Naše stranke bio je  protiv  povećanja cijena na ovaj način, na samoj sjednici sam objasnio razloge zbog kojih smo protiv i tako i glasao.

Komunalno  preduzeće u Bosanskom Petrovcu je jedno u nizu Javnih preduzeća u Bosni i Hercegovini, bilo da mu je osnivač opština ili kanton, koji su svih ovih godina služili za potkusurivanje političkih i ličnih interesa,  gdje se najmanje vodila briga o profitabilnosti tog preduzeća ili bar o ekonomskoj održivosti.

Bez obzira što je dugi niz godina bilo jasno da je takvo stanje nefunkcionalno i neodrživo, izvještaji bivših direktora i nadzornih odbora, pa i revizorski izvještaji  su bili pozitivni.

Dolaskom novog direktora, u toku 2017.godine,  urađen je prvi realan izveštaj, a zatim i prva prava revizija, te se ustanovio ogroman gubitak i gotovo bezizlazno stanje za ovo preduzeće.

Utvrđivanje odgovornosti za ovakvo stanje je stvar  funkcionisanja pravne države i  svakako stvar političke volje, istih onih politika koje su ovakvo stanje i  prouzrokovali u posljednjih 20 godina.

U Našoj stranci smo svjesni važnosti svakodnevnog pružanja komunalnih usluga, prije svega isporuke vode i odvoza otpada, te potrebe poduzimanja niza ozbiljnih zahvata na eventualnoj sanaciji preduzeća, koje će se sastojati od najmanje tri koraka:

  1. Komunalno preduzeće mora poduzeti ozbiljne zahvate u smislu reorganizacije, koja će podrazumijevati niz mjera kontrole i štednje uključujući i sistematizaciju, na način da se stvori produktivno i likvidno preduzeće,
  2. Opština Bosanski Petrovac, kao osnivač, treba da traži najbolji model izlaska iz ove situacije uključujući dugogodišnji financijski doprinos u eventualnoj sanaciji preduzeća.
  3. Građani opštine Bosanski Petrovac takođe trebaju da doprinesu unapređenju komunalnih usluga, ali tek nakon preduzimanja prethodno navedenih mjera, te utvrđivanja realnih ekonomskih cijena svake pojedinačne komunalne usluge.

Način na koji je to sada urađeno je neodgovorno, sebično, vrlo je loša poruka građanima i na kraju neće imati nikakve ozbiljnije efekte na sanaciju preduzeća.