Nakon pitanja koje je Dennis Gratz uputio prema nadležnim ministarstvima i Vladi Federacije BiH pitanje o fazi u kojoj je prijedlog novog Zakona o šumama Federacije Bosne i Hercegovine, iz Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva su dostavili informaciju o upućivanju u proceduru Prednacrta Zakona o šumama (29.01.2016.) na mišljenje prema ministarstvima finansija i pravde te Uredu za zakonodavstvo.

Zdravko Radošević, član Gradskog odbora Naše stranke, upozorio je da novo zakonsko rješenje mora uvažavati pravo jedinica lokalne samouprave (općina) da upravljaju šumskim resursima, te je najavio da će Naša stranka insistirati na zaštiti općina bogatih šumom, transparentnom zapošljavanju i poslovanju, planskom upravljanju šumskim bogatstvom i borbi protiv šumske krađe i ilegalne sječe.

„Naša stranka je u Varešu, Bosanskom Petrovcu, Sanskom Mostu, Visokom i Bihaću već pokrenula aktivnosti na lokalnoj razini da se struka upozna za ovim pitanjem, da zajednički radimo kako bi općine bile zaštićene. Drago mi je da iz Ministarstva stižu pozitivni signali, da smo se pomjerili sa mrtve tačke, te vjerujem da je za ovo dijelom zaslužno i naše insistiranje na ovom pitanju u Parlamentu Federacije“, kazao je Radošević.

„U Bosanskom Petrovcu smo zagovarali provedbu presude Ustavnog suda po ovom pitanju, te tražili da se općini vrati pravo upravljanja šumom. Javnost zna šta se sve događalo u Unsko-sanskim šumama. Prošle godine je na prostoru naše općine posječeno 200 hiljada kubika drveta, a prihod općine nije prešao 400 hiljada maraka. Svi ko jedan ćemo stati na zaštiti prirodnog bogatstva, te ćemo preko naših zastupnika predložiti konkretne izmjene prijedloga koji Vlada priprema, ukoliko isti ne bude zaštitio našu zajednicu“, zaključio je Radošević.