Želimir Bukarić je rođen 1965. u Sarajevu, gdje je završio osnovno i srednje obrazovanje. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu na Odsjeku za telekomunikacije. Tokom studiranja volonterski je radio u društvu studenata elektrotehnike STELEKS na više različitih poslova. Bio je pripadnik Armije BiH od 1992. do 1996. Po završetku rata bio je zaposlen u Mješovitoj srednjoj školi za elektroenergetiku. Od 1996. godine radi u BH Telecomu. Bio je i član Tehničkog komiteta Instituta za standardizaciju BiH gdje je radio na mjestu predsjednika Radne grupe za mobilnu telefoniju. Dobitnik je Zlatne povelje BH Telecoma 2006. za izuzetan profesionalni i stručni dopirnos razvoju BH Telecoma. Jedan je od osnivača Naše stranke, a na osnivačkoj skupštini izabran je u Glavni odbor NS-a. Učestvovao je u formiranju Općinskog odbora NS-a Novo Sarajevo, te je aktivno radio u izradi više stranačkih dokumenata, politika, učestvovao u svim izbornim kampanjama, te bio član izbornih štabova. U stranci trenutno obavlja funkciju predsjednika Regionalnog odbora Naše stranke Sarajevo. Bukarić je jedan od kandidata za potpredsjednika Naše stranke na predstojećem Kongresu.

Možete li nam reći nešto više o Vašem angažmanu u Našoj stranci? Zašto Naša stranka, gdje počinje ta priča? U Našoj stranci sam od aprila 2008. godine, učesnik sam Osnivačke skupštine Naše stranke i jedan od osnivača. U vremenu prije osnivanja stranke uz poziv da se priključim stranci dobio sam radne materijale i ono šta sam pročitao dopalo mi se. Iz materijala sam zaključio da je u pitanju jedan sasvim novi, drugačiji pristup rješavanju problema u Bosni i Hercegovini. I naravno, nije bilo dvojbe.Do tada nisam bio član političkih stranaka, izuzimajući Savez komunista. Na osnivačkoj skupštini bivam izabran u Glavni odbor, a od 2011. godine sam aktivan član Regionalnog odbora NS Sarajevo. Motivacija za daljnji aktivan rad u je dolazila sa dvije strane: prvi i prioritetni motivacijski faktor bili su ljudi koje sam upoznao u Našoj stranci i u nekim od njih stekao prijatelje, a kažu da se to vrlo rijetko dešava u mojim godinama, a drugo je da što se više bavite politikom uviđate da je stanje u BiH gore nego što se to može zaključiti iz medija.

Kao podsjećanje na tu prvu godinu djelovanja posebno bih naglasio da su vijećnice u GV Grada odbile, da ne kažem minirale, prijedlog da Grad Sarajevo „otkupi“ „Studio 99“, čime smo odmah u početku pokazali da su naši prioriteti drugačiji od dotadašnjih, da naš prioritet nije vlastiti interes, nego baš opšti, društveni, zbog čega se i jesmo organizovali i aktivirali. Naravno, to ne znači da tokom rada i angažmana od sedam godina u NS nije bilo i uspona i padova, ali sam i dalje tu i nemam namjeru odustati od ideja kojih smo nositelji.

Regionalni odbor Naše stranke stoji i kao pomoć našim zastupnicima i zastupnicama u Skupštini Kantona Sarajevo. Šta je potrebno raditi dalje po ovom pitanju?

Kao prvo moram naglasiti da su članovi Regionalnog odbora NS visoko kvalitetni profesionalci iz oblasti iz kojih dolaze (urbanisti, inžinjeri različitih struka, ekonomisti, pravnici , profesori…) i shodno tome su njihova učešća od izuzetnog značaja, dakle, pored donošenja političkih stavova o temama koje su predmet razmatranja, oni su i strukovna podrška zastupunicama i zastupnicima u Skupštini Kantona Sarajevo i vijećnicima/cama u Gradskom vijeću Grada Sarajeva. Učestvuju u analizama svih materijala koji su predmet rada SKS ili GV, u izradi prijedloga inicijativa i poslaničkih pitanja. Dakle, sve ono što je neophodno za rad tijela u vlasti, evo sad već na svim nivoima. Članovi/ce RONSS-a, također su veoma aktivni i iznose konstruktivne prijedloge i stavove Naše stranke u radnim tijelima i komisija pri SKS i GV. S obzirom na velike probleme u Kantonu Sarajevo i Gradu nivo podrške kao i prezentiranje stavova u javnosti moramo intezivirati, a otvoreni smo u svakom pogledu za prijedloge i upite građana koje se odnose na rada zakonodavne i izvršne vlasti KS i Grada Sarajeva. Mišljenja sam da će dokument „Naša rješenja za Kanton Sarajevo“, u čijoj su izradi značajan dobrinos dali članovi/ce Regionalnog odbora i koji je po pojedinim temama prošao više javnih i stručnih rasprava, olakšati rad zastupnicama i zastupnicima, a građanima KS transparentno daje na uvid naše politike i pravce djelovanja.

Kako podizati dalje odbore, koja je Vaša vizija širenja NS-a u drugim dijelovima BiH?

Širenje Naše stranke u druge dijelove Bosne i Hercegovine svakako mora biti jedan od prioriteta djelovanja. Kad kažem širenje, rasprostranjenost, svjestan sam da ono ne može biti frontalno na čitavoj teritoriji BiH, nažalost, jer ne postoje realni preduslovi za takav pristup, nego u sredinama koje imaju dovoljno zainteresovanih, vrijednih i upornih građana/ki da mogu u jednom izbornom ciklusu da obezbjede adekvatno funkcionisanje Opštinskog odbora. U odnosu na početak rada stranke, kada su naši vijećnici/ce bili više manje samouki, sada je moguće interno obezbjediti informacije i edukaciju članova, vezano za način i funkcionisanje vlasti i način političkog djelovanja. Također, širenje ideje i uključivanje u rad stranke treba osigurati kroz rad Foruma mladih, kao i uključivanje uvaženih privrednika ili ekperata iz pojedinih oblasti, iz opština gdje nema opštinskih organizacija u rad savjeta Naše stranke. Naravno, ni u kom slučaju ne smijemo ostaviti po strani jačanje odbora u Kantonu Sarajevo.

Šta su ključni prioriteti na kojima budući predsjednik i potpredsjednici/e trebaju raditi?

Kao prvo, neophodno je sa kompletnim timom Predsjedništva izraditi Prijedlog strateškog plana razvoja stranke u sljedeće 4 godine i Plana rada za period do kraja 2016. godine, uz sprovođenje rasprava i konsultacija unutar stranke, te ponuditi Glavnom odboru na mišljenje i usvajanje. Tim planom bi se zajednički definisali ključni prioriteti, a po mom mišljenju to su: • Podizanje nivoa infrastrukture stranke, • Aktivna podrška u radu zastupnicima/delegatima u Parlamentu Federacije BiH • Podići nivo aktivnosti Organa i savjeta Naše stranke, • Stvoriti preduslove da se na sljedećim opštinskim izborima poveća izborni rezultat po broju glasova u odnosu na broj glasova koje smo ostvarili na izborima 2014. godine • Animirati bivše članove organa NS da se ponovo aktivno uključe u rad stranke • Nastaviti intentzivnije informisanje javnosti o djelovanju NS u Skupštinama i vijećima, sa akcentom da svi političari nisu isti, i da je svaki glas bitan • Pored svoje definisane socijal-liberalne orjentacije, nastaviti djelovanje kao politička stranka kojoj su bliske zaštita okoliša i samoodrživi razvoj.

Koje su lekcije naučene od 2008. do danas, šta su najbolje stvari koje su se dogodile od posljednjeg Kongresa Naše stranke?

Ja lično kroz stečena iskustva za sve vrijeme rada u stranci, naučio sam, nažalost i navikao, da je demokratija takav način odlučivanja u kojoj ne pobjeđuje uvijek kvalitetnija ideja, nego broj ruku u zraku (broj glasova), i da je za progres neophodno da se svi učesnici u procesu donošenja odluka naviknu na taj princip. Odnos većine prema „nadglasanim“ i obrnuto treba biti i ostati jasan i korektan. Jedna od najvažnijih stvari je da je stranka kao što je Naša stranka, koja je imala i ima ideje koje nisu populističke, opstala tokom sedam godina, a za dugoročni napredak i održivost ideje, neophodna je dosljednost u sprovođenju politike i političkih principa na kojima je stranka, kao politički učesnik u oporavku društva BiH, bazirana.