Na četvrtoj akademiji  Regional Leadershio Academy for Liberal Women from SEE – Women and Election održanoj na Bledu od 3. do 6. novembra 2016. a na prijedlog predstavnica HNS-a,  održan je sastanak  predstavnica  liberalnih stranaka iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije i Crne Gore na temu buduće suradnje pod radnim nazivom „Žene bez granica“.

Našu stranku su predstavljale Lamija Tiro, predsjednica Foruma mladih Naše stranke i novoizabrana vijećnica Naše stranke u Općini Centar, i Mirela Trepanić, novoizabrana vijećnica Naše stranke u Gračanici.