Na današnjoj pres-konferenciji Naše stranke o radu Parlamenta i Vlade Federacije BiH generalni sekretar Naše stranke Albin Zuhrić govorio je o Zakonu o ličnom dohotku, naglasivši da jedan od amandmana koje je podnijela Naša stranka ima za cilj veće poreze za one koji zarađuju više.

“Godinama Naša stranka uporno insistira na uvođenju progresivnih stopa poreza, dakle da veće poreze plaćaju oni koji zarađuju više. Nejednakost u bogatstvu, koja je sve veća u svijetu, a u Bosni i Hercegovini posebno, najveći je politički i ekonomski problem današnjice. A još niko nije smislio bolji način za smanjivanje nejednakosti od progresivnih poreza. Mi preko amandmana tražimo Zakon koji će reći – manje plate manji porez, više plate – viši porez”, istakao je Zuhrić.

Generalni sekretar Naše stranke upozorava da je Zakon o porezu na dohodak koji dolazi na Federalni parlament korak naprijed, ali i da sadrži ozbiljne manjkavosti.

“Vlada je opet propustila šansu da uvedemo veće poreske stope za najbogatije u Bosni i Hercegovini. Poreska stopa za plate iznad 1501 KM je po ovom prijedlogu jednaka za sve, bez obzira da li zarađujete 1600 KM ili 7000 KM, iznad 1500 KM ćete plaćati 20%. To je nedopustivo. Pogledajte samo službene podatke u FBiH, trenutno imamo skoro 7900 građana koji imaju plate iznad 2500 KM. Njih 7900 svaki mjesec zaradi 28 miliona KM, što je više nego što zaradi 35.000 naših sugrađana koji imaju plate između 650 KM i 800 KM”, objasnio je Zuhrić.

“Naš prijedlog će biti da se za osobe sa platama iznad 2500 KM uvede dodatna stopa od 30% poreza na dohodak. To će nas pomaći u dobrom pravcu u borbi protiv nejednakosti u BiH, a i donijeti novac u budžet kako bi se mogli sprovesti i naši drugi amandmani, poput ličnih odbitaka za građane koji izdržavaju djecu. Ako Amerikanci mogu imati najvišu stopu poreza na dohodak od 39%, Britanci od 45%, nema nikakvog razloga da i najbogatiji Bosanci i Hercegovci počnu plaćati svoj dio”, zaključio je Zuhrić.