Delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Edin Forto (NS) uputio je danas hitnu inicijativu prema Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, a radi sprečavanja širenja toksičnih materija u industrijskoj zoni Tuzla. U inicijativi posebna pažnja posvećena je problemu opasnog otpada u krugu nekadašnje fabrike Polihem koji ugrožava okoliš i zdravlje lokalnog stanovništva. Inicijativa je potekla od Naše stranke u Tuzli, čiji članovi već duže upozoravaju na ove probleme.

“Riječ je o vrlo opasnom otpadu, takozvanom kruksu. On se ranije spaljivao u posebnim pećima, da bi nakon kvara na pećima bio zakopan u krugu industrijske zone i dijelom na ranijem odlagalištu komunalnog otpada Moluhe. Također, u blizini se nalazi i krug nekadašnje fabrike Polihema, gdje je tlo zagađeno ostacima žive i hlora koji su bili neadekvatno odloženi”, kazao je Zvjezdan Karadžin, član Predsjedništva Naše stranke.

“Jedan dio kruksa odloženog u krugu fabrike je neutralizovan, međutim, sve informacije govore da je riječ tek o jednoj trećini ukupne količine koja je deponovana na tom mjestu. Ne treba zaboraviti da građani prekopavaju odlagalište u Moluhama, pri čemu uništavaju burad u kojima se nalazi kruks, te dovode sebe, ali i zajednicu u opasnost”, dodao je Karadžin.

“Federalna inspekcija je još 2012. naložila firmi Organica BH, koja je kupila dio nekadašnjeg Polihema, da preduzme mjere zaštite, ali do ovog nije došlo. Ovom inicijativom skrećemo ponovno pažnju javnosti na ovaj problem, te tražimo od inspekcije da naloži uklanjanje opasnog otpada i to angažovanjem firmi ovlaštenih za zbrinjavanje istog, što mu je i obaveza prema zahtjevima iz okolinske dozvole”, kazao je Karadžin.

Naša stranka u Tuzli će zatražiti hitnu izradu Elaborata o opasnom otpadu deponovanom na području grada Tuzla, kojim će se konačno utvrditi i tačna lokacija i vrsta opasnih materija koje su nepropisno odložene, kao i način njihovog konačnog zbrinjavanja.