Član Predsjedništva Naše stranke, Zvjezdan Kardažin, pokrenuo je inicijativu za izmjene Zakona o Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine kojom je zatražio da se prikupljena sredstva uplaćuju kantonalnom budžetu po dospijeću te da se osiguraju veća izdvajanja za kantonalnu razinu.

„Imajući u vidu da se zagađivači okoliša, obveznici plaćanja naknada, nalaze na područjima kantona gdje vrše zagađenje okoliša, smatramo da kantoni imaju bolji uvid u konkretne potrebe na terenu za finansiranje zaštite okoliša. Zbog toga je jasno da bi kantoni trebali da raspolažu sa većim sredstvima, zato želimo osigurati povećanje njihovog udjela u raspodjeli sredstava sa 70% na 80%“, kazao je Karadžin iz Naše stranke Tuzla.

„Na osnovu našeg iskustva smatramo nepotrebnim postojanje kantonalnih fondova jer to dovodi do dupliranja administracije, znatnog povećanja troškova i paralelizma u donošenju odluka te smo predložili izostavljanje kantonalnih fondova iz navedene odredbe. Naime u Tuzlanskom kantonu je postojao Fond za zaštitu okoliša, odnosno Direkcija za zaštitu okoliša te je iz navedenih razloga ukinuta, a sve poslove vezano za prikupljanje, raspodjelu i nadzor utroška sredstava vrši Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice. Ovaj model je svrsishodniji i ekonomičniji te se u pokazao uspješnijim“, zaključio je Karadžin.

Naša stranka je najavila pripremu niza inicijativa kojim će se predložiti lakše upravljanje okolišem i osigurati efikasnija zaštita životne sredine uz smanjenje adminstrativnih i birokratskih blokada.