Povodom najave Vlade TK o potencijalnoj racionalizaciji broja nastavnog osoblja u osnovnim i srednjim školama oglasio se prof.dr.Zvjezdan Karadžin, član Predsjedništva Naše stranke i Gradskog odbora Tuzla.

Činjenica je da svake godine u školskim klupama imamo sve manje djece i to je zaista alarmantno za našu zemlju. Međutim, najave da će zbog toga doći do eventualnih otpuštanja u sektoru školstva su zaista nepromišljene. Koncept razreda sa puno djece i povećanje norme nastavnom osoblju zasnovan samo na logici budžetskih ušteda je  čisti promašaj.

Standard u EU, npr. u susjednoj Hrvatskoj je da nastavnici i odgajatelji rade maksimalno 5,5 sati i to u grupama koje maksimalno broje 25 djece. Nastavnicima je potrebno više vremena za planiranje i pripremu, zbog toga se ne bi smjeli mijenjati naši pedagoški standardi kojim se želi vratiti broj učenika po razredu na 32.

Ako malo analiziramo sisteme školovanja koji su najbolji u Evropi i svijetu, primjeri Estonije i  Finske,  vidjećemo da sam broj djece ne zauzima važno mjesto nego upravo rad sa svakim djetetom pojedinačno. Pored toga oni naglašavaju da je najvažnija stvar vezano za njihovu uspješnost u obrazovanju činjenica da se obrazovanje cijeni u društvu. Jasna slika sadašnjeg stanja našeg školstva su roditeljski sastanci na kojima se samo priča o problemima vezanim za „loše“ đake pri čemu su ostali potpuno zanemareni, a i nastavno osoblje preopterećeno velikim brojem sati se uglavnom fokusira na dodatnu nastavu sa slabijim đacima jer je to lakše, jer za rad sa onim najboljim im treba dodatno vrijeme za pripremu, koje nemaju.

Problem viška nastavnog osoblja se može lako riješiti uvođenjem produženog boravka u školama, gdje bi se radilo u prvoj smjeni a učenici ostajali do 17 sati. U dijelu iza redovne nastave bi se radilo na domaćim zadacima, ali i sa svakim djetetom pojedinačno ili u manjim grupama gdje bi se na osnovu ustanovljenih sklonosti kod učenika radilo na njihovom usavršavanju. Time bi se zbrinuo navodni višak nastavnog osoblja a efekti obrazovanja umnogome poboljšali.

Posmatranje obrazovanja kao čistog troška i tereta za budžet je porazno, za razliku od nekih budžetskih stavki koje su definitivno nepotrebni teret ili su radi kupovanja socijalnog mira predimenzionirane. U situaciji u kojoj se nalazi naša zemlja samo produkovanje stručnog i  kvalitetnog kadra može biti osnova za sigurniju budućnost a svako drugačije promišljanje nas vodi u još dublju krizu.